Informačný portál regiónu Turiec

Bazár a inzercia

Reklama

 

Bannerová reklama - Turiec Inzercia
Umiestnenie banneru 275x90px na úvodnej stránke TURIEC.net v spodnej časti stránky - 20 € / mesiac
Umiestnenie banneru 275x90px v sekcii Turiec Bazár a Inzercia v spodnej časti stránky - 25 € / mesiac
Umiestnenie banneru 170x700px v sekcii Turiec Bazár a Inzercia v ľavej alebo pravej časti mimo obsahu stránky (sidebanner) - 40 € / mesiac
Ceny sú uvádzané s DPH, nie sme platcami DPH. V prípade dlhodobej reklamy je možnosť úpravy cien reklamy. V prípade záujmu a ďalších otázok nás kontaktujte na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Podmienky inzercie

Základné pojmy
Prevádzkovateľ: TURIEC.net
Portál: TURIEC.net
Služby: Informačné a online inzertné služby, ktoré prevádzkovateľ poskytuje na sprostredkovanie ponuky a dopytu tovarov a služieb medzi Používateľmi.
Používateľ: EssayClick.net is an all-in-one solution for students around the world. It engages more and more students to buy enter site. Súkromný inzerent je fyzická osoba predávajúca svoj súkromný majetok.  123 Essay is a professional custom Analyse An Essay On Criticism. Get a top-notch paper here in less than 3 hours! Firemný inzerent je fyzická alebo právnická osoba využívajúca inzertný predaj predmetov svojej obchodnej činnosti. Order an essay from a reliable enter service. Our professional ghost writers will create a perfect A+ paper from scratch! Kupujúci je fyzická alebo právnická osoba využívajúca portál Turiec Bazár a Inzercia na vyhľadávanie inzerátov, kúpu tovarov alebo služieb a s tým súvisiace služby ako kontaktovanie Súkromných inzerentov prípadne Firemných inzerentov a pod.
Základné podmienky
Prevádzkovateľ plní funkciu sprostredkovateľa medzi stranou ponuky a stranou dopytu. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za obsah inzerátov, komentárov, odoslaných e-mailov ani za samotný obchod – kvalitu produktov, dodanie, úhradu a pod.
Služby portálu Turiec.net sú poskytované bezplatne. Výnimku tvoria spoplatnené doplnkové služby, ktoré nemajú vplyv na bezplatné inzertné služby. Doplnkové služby je možné využívať nad rámec základných inzertných služieb. V kategórii Reality - Domy - Byty v prípade podozrenia, že sa nejedná o súkromnú inzerciu má Prevádzkovateľ právo vyžiadať si doklad preukazujúci právny vzťah vlastníka k inzerovanej nehnuteľnosti (napr. kópiu listu vlastníctva), tieto inzeráty vymazať resp. bez upozornenia zrušiť Používateľovi prístup. Pokiaľ užívateľ v súvislosti s využívaním služieb Portálu odovzdá svoje názory alebo pripomienky (elektronicky, poštou či iným spôsobom), poskytuje tým Prevádzkovateľovi nasledujúce práva k týmto výsledkom jeho činnosti a to aj vtedy, pokiaľ sú dielom v zmysle zákona č. 618/2003 Zákona o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (Autorský zákon) v znení neskorších predpisov, (ďalej len Príspevky): používať, upravovať, kopírovať, distribuovať, odovzdávať, verejne vystavovať, verejne vykonávať, reprodukovať, publikovať, sublicencovať, prenášať alebo odovzdávať akékoľvek komunikácie tohto typu a vytvárať z nich odvodené diela, sublicencovať tretej strane neobmedzené práva k vykonávaniu ktorýchkoľvek predchádzajúcich práv udelených vo vzťahu k týmto Príspevkom. Na základe odovzdania týchto príspevkov nevzniká Prevádzkovateľovi povinnosť tieto príspevky akokoľvek používať a je oprávnený tieto príspevky kdekoľvek na základe vlastného uváženie odstrániť z webových stránok. Za poskytnutie oprávnenia Prevádzkovateľa k príspevkom nenáleží Používateľovi odplata. Užívateľ týmto vyslovuje súhlas so zasielaním e-mailov do schránky, ktorej adresu uviedol v súvislosti s využívaním služieb Portálu. Pôvodcom týchto e-mailov je Prevádzkovateľ, e-mail môže mať informačný alebo reklamný charakter. Tieto aktivity nie sú považované za tzv. spam zo strany Prevádzkovateľa. Nesúhlas so zasielaním týchto e-mailov môže užívateľ oznámiť písomne Prevádzkovateľovi portálu prostredníctvom e-mailovej adresy Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Ochrana osobných údajov
Používaním služby Používateľ súhlasí so spracovaním, zhromažďovaním a používaním týchto informácií.
Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie údajov uverejnených pri ponukách inzerentov tretími stranami.
Používateľ poskytuje prevádzkovateľovi osobné údaje podľa ust. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, za účelom poskytovania služieb na portáli Bazar.sk dobrovoľne a súhlasí s tým, aby Prevádzkovateľ tieto údaje spracovával a nakladal s nimi v súlade s ust. zákona o ochrane osobných údajov.
Používateľ poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a je si vedomý toho, že jeho osobné údaje môžu byť v súvislosti so službami poskytovanými na serveroch sprístupnené tretím osobám.
Prevádzkovateľ je oprávnený odtajniť (pokiaľ je to z technického hľadiska možné) údaje Používateľa Portálu, ak to bude nevyhnutné z hľadiska dodržania zákona alebo v rámci súdnych sporov či správnych konaní vedených s Prevádzkovateľom, alebo proti Prevádzkovateľovi; aby boli chránené či bránené práva Prevádzkovateľa, alebo aby za daných podmienok bola chránená osobná bezpečnosť Používateľov produktov Prevádzkovateľa, poskytovaných v rámci tohoto Portálu, alebo tretích osôb.
Údaje o Používateľoch portálu Turiec .net použije prevádzkovateľ iba v medziach zákona o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ uchováva len meno a priezvisko, e-mailovú adresu a telefónne číslo Používateľa, názov spoločnosti, IČO a adresu, ktoré si inzerent zadal sám pri pridávaní inzerátu, resp. zverejnil v inzeráte alebo svojom používateľskom konte.

Ako zadať úspešný inzerát

 

Turiec Bazár a Inzercia
Prajeme Vám len úspešné nakupovania a predaj a preto ja tu pre Vás zopár rád.
e-mail, telefón
Je dôležité, aby ste zvolili komunikačný kanál a prípadný záujemca Vás vždy zastihol.
Názov inzerátu
Názov inzerátu upúta prvú pozornosť, zadávajte teda stručne, jasne, vecne a výstižne. Napríkla Predám smartfón Samsung S5, nepíšte zbytočné skratky a slová, ktoré by ste nehľadali ani Vy.
Popis inzerátu
Tak tu sa už môžete rozpísať viac o predávanej / kupovanej veci. Po úspešnom zaujatí názvom inzerátu sa už používateľ chce dozvedieť čo najviac podrobností, aby sa uistil, že toto je to pravé čo hľadá. Poukážte na prednosti, prípadne na nedostatky, aby ste predišli následným nedorozumeniam.
Cena
Inzercia je o cenách, cena Vás odlišuje od konkurencie. Preto buďte konkrétny, veď nikomu sa nechce pracne pátrať, koľko čo vlastne stojí. Zatajovanie nenasvedčuje úprimnosti a vyvoláva dojem, že niečo skrývate.
Fotky, fotečky, obrázky
Ak ste upútali pozornosť názvom inzerátu, fotkami to môžte urobiť dvojnásobne, fotky Váš inzerát šperkujú a zatraktívňujú. Tovar na fotke by mal byť čo najväčší a mal by hovoriť o stave Vášho tovaru.

 

Ako inzerovať

 

Kto a ako môže pridať inzerát?
Na stránkach Turiec .net je možnosť pridať inzerát tak pre súkromné osoby, ako aj firmy. Inzerát môže zadať len registrovaný (prihlásený) používateľ. Registrácia je povinná kvôli kontaktným údajom, ktoré sa budú zobrazovať pri vašich inzerátoch. Pridať inzerát je možné len manuálne.
Ako sa registrovať?
Po kliknutí na link Prihlásenie / Registrácia ste presmerovaný na formulár prihlásenia. Keďže ešte nemáte vytvorený účet na portáli Turiec kliknite na link Ešte nemáte účet? a budete presmerovaný na formulár pre registráciu. Vyplnte povinné kolónky formulára označené *. Potvrďte registráciu kliknutím na tlačítko Zaregistrovať. To je všetko a od tohto momentu môžte zadávať inzeráty do inzercie.
Ako pridať inzerát?
Inzercia na portáli Turiec je bezplatná. Každý používateľ môže pridať neobmedzený počet inzerátov. Inzerát pridáte kliknutím na link v menu Turiec Bazár a Inzercia "Nový inzerát". Na začiatok je potrebné si zvoliť kategóriu (podkategóriu), do ktorej chcet pridať inzerát. Aj keď nie je pre inzerát podmienkov vypisovať všetky položky formuláru, odporúčame vyplniť všetky, pre podrobnejšie vyhľadávanie.
K inzerátu je možnosť pridať fotky (max. 3 fotky). Obrázok môžete pridať vo formáte .jpeg .jpg .gif .png. Prvá fotka je použitá ako náhľad Vášho inzerátu. Pridaním obrázkov zvýšite záujem o Váš inzerát.
Potom už stačí potvrdiť inzerát klikom na tlačítko Uložiť.
Pred pridaním inzerátu Vám odporúčame prečítať Podmienky inzercie, pretože inzeráty, ktoré im odporujú môžu byť zmazané administrátorom. Administrátor si vyhradzuje právo zmeniť text inzerátu, prípadne kategóriu, do ktorej je inzerát zaradený.
Po pridaní inzerátu je Používateľovi zaslaný e-mail s potvrdením o pridaní inzerátu, na e-mailovú adresu uvedenú pri zadaní inzerátu.
Nesmie sa inzerovať
  • podobné podstránky rovnakej služby
  • práca s vyžadovaným poplatkom vopred
  • multilevel systémy, provízne systémy, pyramídové hry
  • kopírovanie diskiet, CD, DVD a iných médií, napodobeniny, plagiáty
  • propagácia alkoholu a drôg
  • inzeráty v inom ako Slovenskom jazyku
  • predaj a kúpa na doklady, technické preukazy a pod.
  • služby rovnakého obsahu ako je Turiec Bazár a Inzercia
Ako nájdete svoj inzerát?
Všetky svoje inzeráty môžete vidieť v sekcii Moje inzeráty. Pokiaľ ste prihlásení, vaše inzeráty sa automaticky zobrazia.
Ako upravovať, mazať svoje inzeráty?
Svoje inzeráty môžete meniť, dopĺňať a mazať kedykoľvek počas ich platnosti. Všetky úkony možno robiť v sekcii Moje inzeráty pomocou tlačidiel obnoviť, zmazať pri konkrétnom inzeráte. Obnoviť inzerát – tu je možné zmeniť všetky detaily inzerátu ako pri zadávaní inzerátu. Zmazať inzerát – po kliknutí na odkaz zmazať bude inzerát úplne odstránený z portálu Turiec Bazar a Inzercia.
Platnosť zverejnenia inzerátu
Platnosť zverejnenia inzerátu je 90 dní od dátumu vloženia. Pred skončením doby platnosti inzerátu Vám bude na e-mail, ktorí ste zadali pri pridaní inzerátu, zaslané upozornenie na blížiaci sa koniec platnosti inzerátu (7 dní).
V prípade akýchkoľvek ďalších otázok nás kontaktujte na e-mailovej adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Ako bezpečne nakupovať

 

Pozor na podvodníkov
Ako už uvádzame v Podmienkach inzercie: Prevádzkovateľ Turiec .net je sprostredkovateľ medzi stranou ponuky a stranou dopytu. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za obsah inzerátov, komentárov, odoslaných e-mailov ani za priebeh obchod – kvalitu produktov, dodanie, úhradu a pod.
Každý máme nejakú predstavu o cenách, takže na podozrivo výhodné ponuky a ceny pozor.
Chráňte svoje osobné údaje a neposkytujte ich keď nesúvisia s uzavretím obchodu.
Kupujte len osobne tovar, ktorý treba preskúšať, alebo inak zvláštny tovar.
Pozor na predávajúcich, ktorí vyžadujú platbu alebo iný poplatok pred dodaním tovaru.
Pozor na nefunkčné telefónne čísla, alebo inak obmedzenú komunikáciu s predávajúcim.
Je podozrivé, ak niekto reaguje na Vašu ponuku v nesprávnej Slovenčine, alebo v inom ako slovenskom jazyku (čeština sa neráta).
Ak ste sa už stali obeťou podvodu
Bezodkladne to ohláste najbližšiemu policajnému zboru Slovenskej republiky.
Nevykonávajte platby pred dodaním tovaru, ak ste už tak urobili, kontaktujte svoju banku.
Ak ste objavili na našich stránkach podvodníka a podvodný inzerát, napíšte nám na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Tvorba web stránok - web-factory
Pracujte z pohodlia Vášho domova - práca na doma
Turčianske Teplice - Tepličan .sk

Tu sa môže zobrazovať Vaša

http://cheapessaywritings24.com/custom-note-paper/ custom note paper Where to find cheap research paper writing services? Cheap turns out to be expensive if one is not careful. And if so did anyone think REKLAMA

Tu sa môže zobrazovať Vaša

Many students decide to Write My Business Plan For Me Uk services online because of their available benefits. They include guaranteed time savings, effective stress REKLAMA