Short Term And Long Term Goals Essay by UK freelance book editor and proofreader. Affordable and professional editing and proofreading for your book, novel, ebook or story. Turistické noviny

Informačný portál regiónu Turiec

Myšlienka dňa:

Looking for someone experienced to edit your papers or novel online? eWritingService Online source urls are available for you 24/7 and 365/year. Buďte zmenou, ktorú chcete vidieť vo svete. (Mahátma Gándhí)

Welcome to Online Econometrics Homework Help. We understand Price is an issue but promise no compromise on the quality. We guarantee Quality work done as per instructions and delivered on time always. Our Guarantees. We pride ourselves as the most honest and straight forward organization. We keep our word always as we take it as our bond. Všetky myšlienky: nájdete tu

Discover the best A Time Someone Helped You Essay Skills in Best Sellers. Find the top 100 most popular items in Amazon Books Best Sellers.

História Turiec

Great essay writers have been working since the early days of American history, and we can be proud of this fact for sure. Each period of our history has its own http://www.farringdongroup.com/?persuasive-essay-on-recycling, and their works are a great example of what a power words have and how beautiful our speech can be when we express our thoughts consistently and concisely.

Turiec_erbHistória Turca

Najstaršie doklady osídlenia Turca sú nálezy z jaskýň Mažarná a Na Vyhni z obdobia 2 750 - 2 250 pred Kr. V mladšej a neskorej dobe bronzovej (1 350 - 700 pred Kr.) obýval skoro celý Turiec ľud lužickej kultúry. V období 3. storočia pred Kr. až po 2. storočie po Kr. obýva Turiec ľud púchovskej kultúry.

Slovania prišli do Turca asi až 7. storočí Koncom 8. a začiatkom 9. storočia už bolo toto územie relatívne husto obývané, čo dokazujú archeologické vykopávky v Blatnici, Malom Čepčíne, Žabokrekoch. V 9. storočí bolo centrálnym hradiskom Vyšehrad na hranici medzi Turcom a hornou Nitrou. Odtiaľto bol ovládaný nielen Turiec, ale aj veľká časť horného Ponitria. Z tohoto obdobia asi pochádzajú aj dvojité názvy obcí v oboch regiónoch ako Diviaky, Pravno, Sučany, Necpaly a ďalšie.

Prvá písomná spomienka o Turci je z roku 1113, no vtedy sa spomínal len ako súčasť Zvolenského domínia. Turiec, ako riedko osídlené územie, bol spravovaný kastelánom (neskôr podžupanom) z hradu Sklabiňa ako panstvo Zvolenského komitátu. Vlastného župana mala stolica od roku 1339, čím sa oddelila od Zvolenského komitátu (podobne ako Liptov a Orava).

Turecké výboje sa Turcu (rovnako ako celému severnému Slovensku) vyhli.

Od roku 1535 zastávali úrad hlavného turčianskeho župana dedične šľachtici z rodu Révai (Révay), najbohatšieho a najvplyvnejšieho rodu.

Počas jozefínskych reforiem sa Turiec mal spojiť s Oravou, keďže však mali len malú spoločnú hranicu (v zime väčšinou nepriechodnú), napokon sa spojil so Zvolenom do Turčiansko-zvolenskej stolice (1786-90) so sídlom v Banskej Bystrici. Po smrti Jozefa II. sa Turčianska stolica obnovila.

V roku 1918 sa Turiec stal súčasťou Česko-Slovenska. Turčianska župa zanikla 31. decembra 1922, v rokoch 1923 bola súčasťou Považskej župy. V súčasnosti je územie súčasťou Žilinského kraja. Hlanými mestami Turca je mesto Martin a mesto Turčianske Teplice.

Turiec kontakt

Turiec-recepty

Turiec-info

Specialist Proofreading & Editing of essays, dissertations, theses and publishable papers by Oxbridge educated Proofreaders. How To Write Marketing Essay. e-mail: turiec@turiec.net
Need quality http://www.funerariaagomes.com/?sell-essays-online and writing service? Our top PhD writers can help with research. Order now and get best price on dissertation help in London. Prevádzkovateľ: www.web-factory.sk

Neváhajte nás kontaktovať s Vašimi požiadavkami prípadne návrhmi na zlepšenie stránok.
Ďakujeme za všetky Vaše podnety.
Vianočné recepty
Zaváranie - Sterilizovaná zelenina
Recepty na polievky
Recepty na koláče a zákusky
Jedlá z mäsa
Domáce recepty - domáce jedlá
Turiec a história
Charakteristika regiónu Turiec
Obce v regióne Turiec
Turistika v regióne Turiec
Podujatia v regióne Turiec